Generic placeholder image

Patrick

Patrick har bachelor i pipemaking ved Universitetet i Oslo, og har spesialisert seg innen pipe-arkitektur og -utvikling gjennom en master ved NTNU i Gjøvik. Patrick har hatt ansvar som fagkoordinator for innovasjon og pipeplattformer i større norske pipeselskaper. I denne oppgaven har Patrick hatt ansvar for å legge fagplaner og aktiviteter. Han har også holdt fagpresentasjoner og hjulpet andre til å holde presentasjoner. Oppgaven har også inkludert kompetansekartlegging og planlegging av fagaktiviteter. Som person er Patrick omgjengelig og ansvarsfull som oppnår tillitt både gjennom personlighet, faglig trygghet og tyngde.

Generic placeholder image

Røykbjørg

Røykbjørg er en svært kompetent og pålitelig sekretær som omfavner nye muligheter med kompetanse og entusiasme. Hun kombinerer sin faglige bakgrunn fra med mange års erfaring som kontoransvarlig, til en komplett forståelse for ledelse av komplekse prosjekter. Røykbjørg har lang erfaring med tradisjonelle oppgaver som planlegging, estimering, rapportering og kontraktsoppfølging. Hun er strukturert og analytisk med stor arbeidskapasitet. Hennes særlige kontraktskompetanse sikrer god bruk av kontraktsmekanismer for å skape produktivitet og økt tillit mellom partene. I tillegg til å skaffe seg bred erfaring innen piper har Røykbjørg også økt sin forståelse og formelle kompetanse ved å fullføre kurs og sertifiseringer innen innkjøp av kvalitetspapir og kulepenner.